Załącznik nr 1 do Regulaminu

Odsłony: 2064

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE

 

Ja ………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko))

oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie prawa autorskie do projektu banera, zgłoszonego w konkursie na baner Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5  im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku. Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi.

 

 ……………………………………………………….
                  (data, imię i nazwisko)