WYSTAWA HISTORYCZNA

Odsłony: 901

     

      Uczniowie klas piątych, którzy z nauczycielem historii utworzyli zespół Poszukiwaczy Zaginionych Szóstek, zorganizowali wyprawę w czasie do okresu powstawania państwa Piastów.  Dzięki temu poznali społeczeństwo, kulturę, gospodarkę plemion słowiańskich oraz ich sąsiadów.  Dowiedzieli się, w jaki sposób powstała wielka organizacja państwowa na naszych ziemiach pod władzą Mieszka I. W czasie tej wyprawy poznali legendy i źródła historyczne, korzystając często z najnowszych internetowych i podręcznikowych wiadomości.

     Efektem tych prac jest wystawa POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO, przedstawiająca w formie plakatów i makiet tamtą epokę. Wszyscy biorący udział w wyprawie otrzymali wymarzone szóstki.

      Specjalna komisja w składzie: p. Alicja Stelmach – wicedyrektor, p. Ewa Bajek – nauczyciel plastyki, p. Bogusław Kosz – nauczyciel historii, doceniając duży wkład pracy uczniów, estetykę wykonania i wiedzę historyczną przyznała wyróżnienia / nagrody/.

Kategoria plakat:

Franciszek Szarek – wyróżnienie

Filip Wcisło – wyróżnienie

Kategoria makieta:

Amelia Chmiel – wyróżnienie

Patrycja Chmiel - wyróżnienie

Zespół Poszukiwaczy Zaginionych Szóstek zaprasza chętnych na następne wyprawy w czasie.