ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Odsłony: 811

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

obowiązujące od 1 września 2020r.

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM nr 2 w NISKU

 
Poniższe regulacje zostały opracowane w oparciu o charakterystykę szkoły, wytyczne Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.
 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASY IV- VIII

WYCHOWANIE FIZYCZNE

BIBLIOTEKA SZKOLNA

STOŁÓWKA SZKOLNA      (deklaracja korzystania z posiłków)

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW

ŚWIETLICA SZKOLNA